Palvelut

Palvelun sisältö

  • Oikoluku eli kielenhuolto (kirjoitus- ja pilkkuvirheiden korjaus, ei rakenteellisia korjauksia)
  • Halutessasi voit myös pyytää rakenteellisia korjauksia oikoluvun lisäksi
  • Visuaalinen ehostus - muokkaan tekstin ulkoasua miellyttävämmäksi lukea

Oikoluettavat materiaalit

Markkinointimateriaalit ja asiakasviestintä

Nettisivut ja blogit

Työhakemukset ja CV:t